Veri Merkezi Taşıma

Büyük kurumların ya da işletmelerin sistemlerinin bir veri merkezinden diğer veri merkezine taşınması çalışmasıdır. Çok kapsamlı bir çalışma olup veri tabanı sisteminizle bağlantısı olan uygulamalar/sistemler dökümante edilir. Bu bilgiler ışığında bir taşıma planı planlanır. Projenin kaç gün süreceği kapsama göre belirlenir. Başarı hikayelerimizi vermeliyiz.