PowerBI Eğitimi

Power BI birçok veri kaynağına kolayca bağlanarak, şirketinizdeki departmanların tüm raporlama ihtiyacını karşılayabilecek donanımlı ve uygun maliyetli bir iş zekası ürünüdür. Kolay yapısı sayesinde herkesin kendi ihtiyacını karşılayacak raporlar geliştirmesi için yatkındır.

Bu eğitim içeriği bireylerin kısa sürede ve doğru tekniklerle rapor geliştirebilmesi için özel olarak hazırlanmıştır. Bu eğitimde gerçek bir proje nasıl başlar, veri yapısı nasıl olmalı, nasıl evrilmeli, raporların hızı için dikkat edilmesi gereken performans taktikleri, en kullanışlı grafikler ve tüyoları, hedef – gerçekleşme durumu, büyüme oranları, performans ölçümleri vb. hesaplarınız için Dax komutlarının yazılması, rapor paylaşım yöntemleri, güvenlik ayarları, mobil görünüm ve tetikleyicileri kuıllanma gibi birçok konu detaylı olarak anlatılmaktadır.

Eğitimin Hedefi:

Bu eğitim sayesinde, başarılı bir Power BI projesi için gerekli olan bilgilere hakim olmanız, ihtiyacınız olan raporları en doğru biçimde geliştirebilmeniz, projelerinizin yönetimini ve sürdürülebilir bir yapıda işletilmesini sağlamanız hedeflenmektedir.

Kimler katılmalı:

Power BI öğrenmek için başka bir ön bilgiye ihtiyacınız bulunmamaktadır. Ancak eğitimin daha verimli olması için, bu eğitimi en az orta düzeyde Excel bilen kişilerin alması tavsiye edilir. Eğitimde, tecrübesiz kullanıcılar için program dahilindeki konular izinde, sıfırdan ileri seviye konulara kadar gelinmekte olup, sınıfın seviyesine göre tecrübeli katılımcılar olduğunda program içerisindeki konuların daha ileri seviyeleri de işlenebilmektedir.

Bölüm 1: Giriş

 1. Power BI Pro & Premium Lisans Modelleri Karşılaştırması
 2. Power BI Desktop & Power BI Web Service Nedir?
 3. Power BI Desktop’taki Veri Kaynaklarına Bağlanmak (SQL, Excel, Online Excel)
 4. Veri Kaynağında Kolon Kaldırılınca ya da İsmi Değişince Hata Oluşmaması İçin Yapılması Gerekenler
 5. Power BI Pro & Premium Lisans Modelleri Karşılaştırması
 6. Power BI Desktop & Power BI Web Service Nedir?
 7. Power BI Desktop’taki Veri Kaynaklarına Bağlanmak (SQL, Excel, Online Excel)
 8. Veri Kaynağında Kolon Kaldırılınca ya da İsmi Değişince Hata Oluşmaması İçin Yapılması Gerekenle

Bölüm 2: Query Editor ile Verileri Temizlemek ve Dönüştürmek

 1. Power Query Panelini Tanımak
 2. Query Adımlama Mantığını Anlamak
 3. Veri Tiplerini Anlamak ve Hızlı Düzenlemek
 4. Tarih Hatalarına Karşı Pbix Dosyasının Yerel Dil Ayarlarını Değiştirmek
 5. Yeni Hızlı Sütunlar Üretme Yöntemleri
 6. Tarihsel Alanlarla Çalışmak ve Dönüşümler
 7. Sütun Başlıklarını Ayarlamak
 8. Satır – Sütun İşlemleri
 9. Data Kaynağından Veri Çekerken Performans Tüyoları
 10. Matrix tabloları Unpivot İle PBI moduna çevirmek
 11. Dataya Transform İşlemlerini Uygulamak
 12. Append & Merge Query’ ile Tablo Ekleme Ve Birleştirme İşlemleri
 13. Incremental Refresh – Yalnızca Güncel Datayı İçeri Almak
 14. Enable Load Özelliği İle Yalnızca Gerekli Tabloları Modele Yüklemek
 15. Refresh Özelliği İle Statik Tabloların Yenilenme Özelliğini Kapatarak Performansı Arttırmak

Bölüm 3: Modelleme

 1. Veri Modelleme Mantığını ve Tablo Tiplerini Anlamak
 2. Tablolar Arası İlişki Kurmak & Düzenlemek
 3. İlişkilerdeki Kardinalite Mantığını Anlamak
 4. Single & Both İlişki yönlerini İncelemek
 5. İlişki Türlerinin Rapor Performansına Etkilerini İncelemek
 6. Both ilişki Yerine Alternatif Yöntemleri Kullanmak
 7. Shared Dimension Nedir, Hangi Sorunları Çözer?
 8. İki Tablo Arasında Birden Fazla İlişkiye Göre Hesaplamak Yapmak
 9. Tabloları Tekilleştirmek & Combine Etmek
 10. Hazır Anahtarı Olmayan Tablolara Özel Anahtar Oluşturma Mantığı

Bölüm 4: Hesaplamalar Yapmak (DAX Fonksiyonları)

 1. M Dili mi, Dax mı Tercih Edilmeli?
 2. Hesaplanmış Sütun Oluşturmak, Performans ve Dosya Boyutuna Etkileri
 3. Hesaplanmış Ölçü Oluşturmak, Performans ve Dosya Boyutuna Etkileri
 4. Ölçü ve Sütun Kavramlarının Farkları, Ne Zaman Ölçü, Ne Zaman Hesaplanmış Sütun Oluşturulur?
 5. Formülde Ölçü ve Sütun nasıl hemen anlaşılır? Yazım Kuralları Nelerdir?
 6. Aggregation Functions ( Sum, Count, Average, Min, Max)
 7. Iteration Functions (Sumx, Averagex, Minx, Maxx)
 8. Sum & Sumx Kullanımı, Çalışma Mantığı, Ne zaman Hangisi Kullanılmalıdır?
 9. Filter Fonksiyonu ve Kuralları
 10. All , Allselected, Allexcepted Fonksiyonlarının Uygun Yerlerde Kullanımı ile Rasyo Hesapları
 11. Calculate Fonksiyonu
 12. Calculate Ve Filter Ne Zaman Birlikte Kullanılmalıdır?
 13. Calculate Ve Sumx Farkı Nedir? Ne Zaman Hangisi Tercih Edilmelidir?
 14. İlişkili Tablolarla Hesaplamalar Yaparken Related Ve RelatedTable Fonksiyonlarının Kullanımı
 15. Sumx İle Filter, Sumx İle IF Kullanımı Arasındaki Fark Nedir? Hangisi Ne Zaman Kullanılmalıdır?
 16. Value, Hasonvalue, SelectedValue Fonksiyonları
 17. LookUpValue fonksiyonu nerede kullanılmalı, nerede kullanılmamalıdır?
 18. Counting Functions (Count, Counta, Countblank, Countrows, Distinctcount)
 19. Countrows ile Distinct, All, Allnoblankrows Fonksiyonlarının Birlikte Kullanımı
 20. Logical Functions (And, Or, Not, If, İçiçe If, Iferror)
 21. Information Functions(Isblank, Isnumber, Istext, Isnontext, Iserror)
 22. Text Functions (Concatentate, Replace, Search, Upper, Fixed)
 23. Date Functions (Date, Year, Now, Eomonth, Weekday)
 24. Divide İle Bölme İşlemlerinde Payın 0 Olması Durumunda Hata Yerine 0 Yazdırmak
 25. If Ve Switch Fonksiyonlarının Kullanımı İle Segmentasyon Oluşturma
 26. Selected Value Ve Concatenatex İle Seçilen Değerleri Yanyana Göstermek
 27. Datediff Fonksiyonu İle Tarihsel Farkları Gün / Ay/ Yıl Gibi İstenilen Türde Alma
 28. Dax’ta VAR kullanımı

Bölüm 5: Time Intelligence

 1. Projeye Başlarken Tarih Tablosu Oluşturma Mantığı, PBI Tanımlamaları Ve Özelleştirme
 2. Otomatik İlişki Algılama Ve Otomatik Date Tablosu Nedir, Neden Kapatmalıyız?
 3. Sameperiodlastyear Fonksiyonu İle Geçmiş Dönem Tutarlarına Ulaşmak
 4. Büyüme Yüzdelerini Bulmak
 5. Running Total – Ay Yıl Quarter Bazlı Kümülatif Toplam Bulmak
 6. Özel Mali Yıla Göre Kümülatif Toplam Bulmak

Bölüm 6: Görselleştirme

 1. Matrisler Ve Tablolar
 2. Tablo Görünümünde + İkonları Ekleyerek Hiyerarşilendirmek
 3. Tablo Görünümünde Değerleri Satırda Göstermek
 4. Dilimleyiciler Ve Seçim Özellikleri
 5. Harita Görselleştirmeleri Ve En Doğru Konum İçin Taktikler
 6. Scatter Chart İle Performans Analizleri
 7. KPI Göstergeleri Ve Rakam Gösteren Kartlar
 8. Tüm Grafiklerin Renk, Başlık, Arkaplan Vb. Özelliklerini Değiştirme Mantığı
 9. Grafiklerde Verisiz Kategoriler Göstermek (Satış-Üretim Yapılmamış Günleri De Göstermek)
 10. Görsel Hiyerarşiler Ve Drill-Down
 11. Marketplace’den Görsel İndirme Ve Kullanımı
 12. Tema Kullanımı
 13. Sort By Column İle Bir Sütunu Başka Bir Değere Göre Sıralamak
 14. Grafiklerde İpucu – Tooltip özelliklerini kullanmak
 15. Üzerinde Durduğunuz Veriye Özel Başka Bir Detay Grafiği Anlık Gösteren İpucu Sayfası – Tooltip Page Oluşturmak
 16. Kartlar Ve Tablolar İçin Koşullu Biçimlendirme Ve Uyarı İkonları

Bölüm 7: Filtreleme

 1. Verilere Statik ya da Göreceli Filtre Uygulamak (Geçen Yıl, Geçen Ay, Son 5 Ay vb.)
 2. Sayfaya Statik Filtre Uygulamak
 3. Rapora Statik Filtre Uygulamak
 4. Top N / Bottom N filtresi uygulamak
 5. Drill Trough Özelliği İle Bir Sayfadan Başka Sayfaya Filtreli Geçmek
 6. Aynı Anda Tüm Raporlara Dinamik Filtre Uygulamak
 7. Bookmark İle Tüm Filtreleri Temizlemek
 8. Row Level Security İle Raporları Kullanıcı Bazında Özel Rapor Verisi Gösterilmesi

Bölüm 8: Yayımlama ve Paylaşma

 1. Power BI Service’e Giriş
 2. Power BI Desktop Raporlarını Yayınlamak
 3. Çalışma Grupları İle Çalışmak
 4. Dashboard Oluşturmak Ve Yapılandırmak
 5. Mobil Görünümü Ayarlamak
 6. Dashboard Kartları İçin Alarm Oluşturmak
 7. Q&A İle Soru Yazarak Veri Görselleştirmek
 8. Dashboard’ları Ve Raporları Yazdırmak
 9. Dashboardlar’ı Paylaşmak

Bölüm 9: Flow & Power BI Integration

 1. Flowda Power BI Alert’larını Tetikleyici Olarak Seçip Akış Yaratmak (O365 kullanan firmalar için geçerlidir)

Bölüm 10: Ek senaryolar

 1. New Parameter Özelliği İle What If Senaryoları Oluşturmak
 2. Farklı İki Tabloyu Tarih Tablosu Üzerinden Birbirine Bağlama Mantığı
 3. Aralarında Direkt İlişki Kurulmaması Gereken, Birden Fazla Tabloyu Tek Bir Slicerdan Filtrelemek İçin Çözüm Modeli
 4. Adet, Tutar, Kg Gibi Farklı Değerlere Göre Rapor İhtiyacı Olduğnda, Tek Raporda Seçime Göre Gösterim
 5. Yeni Müşterileri Hesaplamak
 6. Müşterilerin İlk Ve Son Alışveriş Tarihini ve Üzerinden Geçen Süreyi Bulmak

Katılım sertifikası verilecektir.