İş Zekası ve İş Analitiği

Rekabetin kıyasıya olduğu, veriyi anlamlandırmanın ticari başarıya etkisinin inanılmaz arttığı içinde olduğumunuz bu bilgi çağında size iş hayatınızda neredeyse her gün aldığınız kararlarda yardımcı oluyoruz.

Katma değerli çözümlerimiz ve 10 yılın üzerindeki teknik tecrübemizle geleneksel yöntemlerin yanı sıra yapısal olmayan verilerinizi karar destek sistemlerinize dahil ediyoruz. Anlamsız verilerinizi birçok platformdan alıp karar destek sistemlerinizde kullanabileceğiniz formata getiriyoruz.

Bu hizmetimizi var olan veri ambarı -iş zekası- ortamlarınıza entegre olarak gerçekleştirebiliyoruz. Böyle bir ortamınız yoksa size proje yönetimi çözümümüz ile destek oluyoruz

Projelerimizde; ihtiyacınızı doğru belirleyip, sürdürülebilir, yönetilebilir, teknolojik standartları sağlayan, güvenliğinizi ön planda tutan, gelecekte çıkabilecek ihtiyaçlara uygun -esneyebilir- bir mimariyi bugünden belirlemek temel görevimizdir.

Veri bilimini takip edip başarısı iş dünyası tarafından kabul edilmiş bilimsel çözümlerimiz ile iş analitiği imkanlarınız ölçüsünden kullanmanıza yardımcı oluyoruz.

İş Analitiği konusunda verdiğimiz hizmetler ile ilgili bazı başlıklar

  • Müşteri Analitiği(Müşteri sadakati/memnuniyeti, müşteri kaybı, Çapraz satış, Davranış Öngörme, Sosyal medya analizi, müşteri bazlı dijital pazarlama önerileri vb gibi)
  • Sahtecilik/Dolandırıcılık Tespiti(Karar ağaçları, İlişkilendirme(Classification,Clustering,Neural networks, risk yönetimi)
  • Perakende satış analitiği (Sepet analizi, müşteri segmentasyonu,tedarik zinciri analizi, satış kanalı/mağaza performansı, Cografi bazda Marka/model bazlı satış artırma
  • Big Data yönetimi
  • Analitik Raporlama sistemleri(PowerBI,SSRS,Qlickview ..)
  • Anlık bilgilendirme sistemleri/şirkete özel Gamification projeleriyle desteklenmiş veri sistemlerinizdeki verileri destekleyen diğer sistemlerinizi daha verimli kullanmaya yönelik sistemler