Çok Boyutlu Veri Modelleme (OLAP)

OLAP teknolojisi konusunda sahip olduğumuz bilgi birikimi sayesinde, çok büyük kapasiteye sahip verilerinizi yüksek performansla, hızlı ve etkileşimli bir şekilde analiz edebilecek çok boyutlu veri modelleme çözümleri sunuyoruz. Sektörel deneyimiz sayesinde; İş Süreçleri Yönetimi (BPM), Muhasebe, Bütçeleme/Tahminleme gibi yüksek hacme sahip verilerinizi; her türlü boyuta, seviyeye, hiyerarşiye göre erişebilmenizi ve raporlama yapmanızı sağlıyoruz.